Monthly Archives: mei 2010

Nieuwe wildernis in Letland

ARK werkt sinds 1999 aan natuurontwikkeling in Letland. In 2005 ontving ARK voor het werk bijna een miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij waardoor de projecten flink werden uitvergroot. In Letland zijn goede voorbeelden te zien van kleinschalige projecten in samenwerking met lokale grondeigenaren die natuurontwikkeling combineren met toeristische activiteiten. Maar ook grootschalige gebieden zijn in ontwikkeling. Zo ontstaat in het zuidoosten in het gebied Kumbulji een meer dan 7000 hectare groot begraasd natuurgebied. In die regio leven volop wolven. Langs de rivier de Dviete, vlak bij de grote stad Daugavpils, ontstaat een groot natuurgebied waar gewerkt wordt aan herstel van natuurlijke begrazing en hermeandering van de rivier.

Bijzondere soorten, zoals Eland, Wolf, Zwarte Ooievaar, Poelsnip en Schreeuwarend, profiteren van de natuurontwikkeling in Letland. De grote natuurontwikkelingsgebieden en toeristische ontwikkelingen zijn een voorbeeld voor projecten elders in Europa.

Bezoek de website van ARK Letland. Hier vindt u een actueel overzicht van de begrazingsgebieden met foto’s, filmpjes en toeristische mogelijkheden waaronder B&B’s.