Monthly Archives: september 2010

Latviešu kora mēģinājumi Nīderlandē

12.septembrī Hāgā Eiropas Patentu ofisa telpās notika pirmais latviešu kora mēģinājums Nīderlandē. Kopā pavisam bija sanākuši 17 dziedāt gribētāji. Mēģinājuma beigās koristi jau varēja trīsbalsīgi nodziedāt „Pūt vējiņi”, kas priekš pirmās sanākšanas reizes ir ļoti labs rādītājs.

Nākamais kora mēģinājums notiks 3.oktobrī no plkst.15:00-16:00.

Tiek aicināti visi, kuriem patīk dziedāt!

Pieteikšanās korim pa e-pastu kristine.timma@gmail.com

Adrese:
European Patent Office (EPO) Den Haag
Patentlaan 2
2288 EE, RIJSWIJK

Amsterdamā noslēgusies Eiropas Latviešu apvienības organizāciju gada sapulce

Amsterdamā noslēgusies Eiropas Latviešu apvienības organizāciju gada sapulce

4. un 5. septembrī Amsterdamā notika Eiropas Latviešu apvienības (ELA) biedru organizāciju sanāksme, uz kuru bija sabraukuši 13 delegāti no septiņām valstīm. Sanāksmes laikā tika izvērtēta latviešu organizāciju ārpus Latvijas darbība nacionāli politisko interešu, kultūras un izglītības jomās, kā arī nospraustas prioritātes turpmākai darbībai.

Eiropas valstīs turpina pieaugt no Latvijas izceļojošo latviešu skaits, tāpēc ELA izstrādās komunikācijas programmu, lai veicinātu tautiešu iesaistīšanos pastāvošajās latviešu kopienās un saikņu saglabāšanā ar Latviju.

ELA vēlas panākt, lai latvieši aktīvi piedalītos 10. Saeimas vēlēšanās. Tāpēc papildus PBLA atbalstītajai koncertu tūrei „Tava balss ir svarīga Latvijai!”, ELA biedru organizācijas īsteno virkni pasākumu vēlētāju mobilizācijai – Zviedrijā tiek publicēts neatkarīgs priekšvēlēšanu izdevums http://www.desmitnieks.lv/, ar ELA atbalstu sagatavoti izplatīšanai tematiski krekliņi „Ejam Balsot”, latviešu centros vēlētāji tiek aicināti uz politiskām debatēm. ELA jau vasarā aicināja Latvijas politiskās partijas izskaidrot savu skatījumu uz jautājumiem, kuri ir aktuāli latviešiem ārpus Latvijas: dubultpilsonības atjaunošana, izglītības programmas, repatriācijas aspekti, valdības sadarbība ar diasporas organizācijām. Lai atvieglotu ārvalstīs dzīvojošo latviešu piedalīšanos vēlēšanās, ELA skatījumā ir būtiski ieviest Vēlētāju reģistru arī Saeimas vēlēšanās un izveidot elektroniskās balsošanas sistēmu.

Kultūras jomā ELA nolēma finansiāli atbalstīt to biedru organizāciju projektus, kuri būs vērsti uz vairāku latviešu kopienu sadarbību.

Lai veicinātu latviešu valodas apguvi ārpus Latvijas, ELA aicinās Latvijas valdību nosūtīt mācībspēkus darbam skolās lielākajos latviešu centros. Vienlaicīgi ELA aicinās Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt sertificētu mācību metodiku valodas apguvei ārpus Latvijas. ELA ieskatā ministrijai ir jāsagatavo arī programma latviešu repatriantu bērnu integrācijai Latvijas skolās – nav pieņemami, ja latviešu valodas nepietiekamu zināšanu dēļ bērni ir spiesti uzsākt mācības zemāka vecuma klasēs.

ELA konstatēja, ka Eiropas valstīs 20. gadsimta vēstures izpratni joprojām lielā mērā ietekmē iesakņojušies stereotipi, kuri balstīti kolaboracionisma nosodījumā ar nacistisko Vāciju un PSRS „pozitīvo” ieguldījumu uzvarā. ELA sadarbībā PBLA un citu tautu Eiropas organizācijām izvērsīs plašāku kampaņu, lai veicinātu pilnīgāku izpratni par Latvijas situāciju 2. Pasaules karā.

ELA izsaka pateicību Latvijas vēstniecei Sanitai Pavļutai-Deslandes par apsveikumu un Nīderlandes-Latvijas biedrībai par sēdes organizēšanu!

Nākamā ELA sēde notiks 2011. gada 10. un 11. septembrī Parīzē.

Latvijas vēstniece Nīderlandē atklāj Eiropas Latviešu apvienības prezidija sēdi

No LR Ārlietu ministrijas mājas lapas: http://www.am.gov.lv/lv/Jaunumi/vestniecibu/2010/04-2/

Latvijas vēstniece atklāj Eiropas Latviešu apvienības prezidija sēdi

[04.09.2010]

4.septembrī Amsterdamā, Nīderlandē, norisinājās Eiropas Latviešu apvienības (ELA) paplašinātā prezidija sēde, kuras atklāšanā uzstājās Latvijas vēstniece Nīderlandes Karalistē Sanita Pavļuta – Deslandes. Uzrunājot klātesošos, vēstniece apsveica ELA pārstāvjus, kā arī izteica pateicību par apvienības biedru entuziasmu un ieguldījumu latvietības saglabāšanā. Vēstniece pauda pārliecību, ka ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem saites uzturēšana ar dzimteni ir ļoti būtiska kā vēstniecību, tā arī ELA darbā un izteica prieku par to, ka apvienība ir uzņēmības pilna šīs misijas veikšanā. Uzrunas laikā vēstniece akcentēja Eiropas Latviešu biedrību un ārvalstīs dzīvojošo latviešu bērnu svētdienas skolu nozīmi, raksturoja pašreizējo ekonomisko situāciju Latvijā, kā arī informēja par gatavošanos gaidāmajām Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanām.

ELA sēdē piedalās latviešu organizāciju pārstāvji no daudzām Eiropas valstīm un tajā paredzēta apvienības biedru organizāciju un prezidiju locekļu apstiprināšana, ELA prezidija priekšsēža, prezidija locekļu, izglītības un kultūras referentu un politiskā referenta vēlēšanas 2011. un 2012.gadiem, kā arī biedrību ziņojumu un dažādu saistīto jautājumu apskats.

Sēde norisinās divas dienas un turpināsies arī 5.septembrī. 

Preses kontaktiem:

Preses un informācijas nodaļa

Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga

Tālrunis: (371) 67016 272

Fakss: (371) 67222 335

E-pasts: media@mfa.gov.lv

Mājaslapa: www.am.gov.lv

Fotogrāfijas: http://www.flickr.com/latvianmfa