Monthly Archives: september 2011

Letse schooltjes in Nederland op bezoek bij de Ambassadeur

Op 18 september jl. nodigde de ambassadeur van Letland in Nederland, de heer Māris Klišāns, vertegenwoordigers van de Letse schooltjes, de ouders en kinderen uit op de Ambassade om ze te feliciteren met de aanvang van het nieuwe schooljaar. Daarbij reikte de Ambassadeur lesmateriaal uit Letland uit aan de vertegenwoordigers van de schooltjes. Tijdens de ontmoeting werd er gesproken over de activiteiten van beide schooltjes en over mogelijke samenwerking met de Ambassade. Zo werd er bijvoorbeeld gesproken over het gebrek aan onderwijzers op de schooltjes.

In Nederland zijn er twee Letse schooltjes: “Saulīte” in Den Haag en “Diegabiksis” in Tilburg. De lessen vinden overwegend één keer per maand plaats. De kinderen hebben zo de gelegenheid om in een omgeving te zijn waarin de lessen, gesprekken en andere activiteiten in het Lets plaatsvinden. De kinderen leren er Lets lezen en schrijven, ze leren er over Letland, over de tradities, folklore en geschiedenis, maar ook ontwikkelen ze creativiteit door middel van spelletjes, tekenen en knutselen.

Het bestaansrecht van de schooltjes is met name te danken aan het enthousiasme en het doorzettingsvermogen van de ouders en hun wil om de Letse identiteit te behouden. De lessen worden door de ouders betaald. Bij schooltje “Saulīte” kunnen kinderen vanaf 1,5 jaar terecht en bij “Digabikses” kinderen vanaf 2,5 jaar oud. De eerste les van het nieuwe schooljaar werd bij beide scholen door meer dan 20 kinderen bezocht. De Ambassadeur sprak zijn waardering uit voor het belangeloze en vrijwillige werk van de onderwijzers en hij nodigde uit om vooral door te gaan met het zo voortvarend opvoeden en onderwijzen van de jonge generatie.

Volgens gegevens van het CBS zijn er officieel 2500 Letten geregistreerd in Nederland, waarvan 150 kinderen in de schoolgaande leeftijd.

Tevens werd van de aanwezigheid van mevrouw Melita Hartgers Rumberga, voorzitter van de Nederlands-Letse vereniging, gebruik gemaakt om actualiteiten, activiteiten en toekomstplannen van de vereniging te bespreken.

Bron: http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/zina/?pg=20682

Latviešu skolas Nīderlandē saņem mācību materiālus no Latvijas

28.septembrī Latvijas vēstnieks Nīderlandē Māris Klišāns tikās ar Nīderlandes latviešu bērnu skolu pārstāvjiem, vecākiem un bērniem. Latvijas vēstniecības telpās Hāgā, apsveicot ar nesen atklāto jauno mācību gadu, vēstnieks svētdienas skolu pārstāvjiem pasniedza no Latvijas saņemtos mācību materiālus. Tikšanās laikā tika apspriestas abu skolu aktivitātes un iespējamā sadarbība ar vēstniecību. Sarunu laikā vēstnieks tika informēts arī par problēmām, ar ko sastopas skoliņas, tai skaitā pedagogu trūkumu.

Nīderlandē ir divas latviešu bērnu svētdienas skolas: “Saulīte” – Hāgā un “Diegabiksis” – Tilburgā. Nodarbības skolās pārsvarā notiek vienu reizi mēnesī. Bērniem ir iespēja atrasties vidē, kur mācības, sarunas un citas aktivitātes notiek latviešu valodā. Bērni iemācās lasīt un rakstīt latviski, iegūst pamatzināšanas par Latviju, tradīcijām, folkloru, vēsturi un ģeogrāfiju, kā arī attīsta personības radošās iezīmes, ejot rotaļās un darbojoties ar krāsām, zīmuļiem un aplikācijām.

Skoliņu darbība ir balstīta uz lielu vecāku un skolotāju entuziasmu, gribasspēku un vēlēšanos saglabāt latviskumu. Nodarbības apmaksā vecāki. “Saulīti” iespējams apmeklēt bērniem no 1,5 gadu vecuma, bet “Diegabiksi” no 2,5 gadu vecuma. Jaunajā mācību gadā katrā skolā nodarbības apmeklēs vairāk kā 20 bērni. Vēstnieks atzinīgi novērtēja abu skolu skolotāju pašaizliedzīgo un brīvprātīgo darbu, kā arī aicināja turpināt sekmīgi iesākto jaunās paaudzes audzināšanā un skološanā.

Pēc Nīderlandes Statistikas biroja jaunākajiem datiem, Nīderlandē oficiāli uzturas un dzīvo 2500 Latvijas pilsoņi, kuriem ir ap 150 skolas vecuma bērni.

Izmantojot Latvijas – Nīderlandes biedrības priekšsēdētājas Melitas Hartgers – Rumbergas klātbūtni, tika pārrunātas Nīderlandē dzīvojošo latviešu sabiedriskās dzīves aktualitātes un biedrības plāni tuvākajai nākotnei.

Avots: http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/zina/?pg=20682

Saeima atsakās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa uzlikšanas ārzemēs strādājošajiem Latvijas iedzīvotājiem

(22.09.2011.)

Saeima ceturtdien, 22.septembrī, galīgajā lasījumā kā steidzamus pieņēma grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, mainot nodokļa uzlikšanas kārtību personām, kas gūst algota darba ienākumus ārvalstīs.

Saskaņā ar izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodoklis nebūs jāmaksā par algota darba ienākumiem, kas gūti citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā nodokļu konvencija. Šāda kārtība stāsies spēkā no nākamā gada 1.janvāra un at tieksies uz ienākumiem, kas gūti 2011.gadā.

“Šādi mēs atbalstīsim ārzemēs strādājošos mūsu valsts iedzīvotājus, un viņiem vairs nebūs pienākuma segt starpību starp iedzīvotāju ienākuma likmēm mītnes zemē un Latvijā,” akcentē par likumprojekta virzību atbildīgās Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs.

Grozījumi likumā arī paredz daļēju nodokļa amnestiju. Noteikts, ka par darba ienākumiem ārvalstīs, ja tie gūti laikā no 2008.gada līdz 2010.gadam, jāmaksā piecu procentu iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Personas, kas nodokli nav maksājušas, līdz šī gada beigām varēs iesniegt precizētu deklarāciju.

Attiecībā uz personām, kas par iepriekšējo triju gadu laikā ārvalstīs gūtajiem ienākumiem nodokli nomaksājušas pēc 25 procentu likmes, noteikts, ka, iesniedzot precizētu deklarāciju, ārvalstīs strādājošie Latvijas iedzīvotāji varēs saņemt atpakaļ pārmaksāto nodokli.

Jaunais regulējums neattieksies uz attiecīgā gada ienākumiem, par ko veikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa revīzija, kā arī uz ārvalstīs gūtiem jūrnieku algota darba ienākumiem, uz ko attiecas speciāls nodokļu režīms.

Likumā veiktas arī citas izmaiņas, tostarp noteikts, ka atvieglojumus par apgādībā esošu personu varēs piemērot par brāli un māsu līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kamēr viņi turpina mācības vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēs, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku.

Savukārt, lai samazinātu nereģistrēto saimniecisko darbību, noteikts, ka saimnieciskās darbības veicējam Valsts ieņēmumu dienestā jāreģistrējas vēl pirms savas darbības uzsākšanas, norādot darbības jomu. Šī norma neattieksies uz personām, kas līdz grozījumu stāšanās spēkā laikam uzsākušas savu saimniecisko darbību, bet nav reģistrējušās. Līdzšinējā kārtība noteica, ka, uzsākot saimniecisko darbību, nodokļu administrācijā jāreģistrējas mēneša laikā.

Saeimas Preses dienests

Nāc dziedāt!

NĀC DZIEDĀT UN PIEDALIES LATVIEŠU VISPĀRĒJOS DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS 2013.GADĀ, pārstāvot Nīderlandē dzīvojošo latviešu kori „ ZIEMEĻJŪRA”

Uzaicinājums visiem tiem, kas vēlas:

1) Uzturēt latviešiem tik būtisko un raksturīgo kopā dziedāšanas tradīciju korī;

2) Piedalīties vispārējos latviešu un dziesmu un deju svētkos 2013.gadā

3) Jauki jautri pavadīt laiku, dziedot savu tautiešu vidū un uzstājoties dažādos pasākumos! Kā viens no pirmajiem – 18.novembra svinību pasākumā Amsterdamā.

Nemācēšana/”nevarēšana” dziedāt nav šķērslis! Galvenais – vēlme!:)

Mēģnājumi notiek Hāgas centrā 2 reizes mēnesī. Interesentiem vēlams pieteikties un sīkāku informāciju iegūt pa e-pastu annafogelmane@yahoo.com , norādot vārdu, uzvārdu un, ja iespējams, balss grupu un dienu, kurā vēlas nākt uz mēģinājumiem (darbdienas vakari sākot no plkst. 19.00 un/vai nedēļas nogalē).

Twitter updates | week 37

11. Saeimas vēlēšans 17.septembrī

Dārgie, tautieši!

Latvijas vēstniecība Nīderlandē vēlas atgādināt, ka š.g. 17.septembrī notiks 11.Saeimas vēlēšanas.

Tiesības piedalīties 11.Saeimas vēlēšanās ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu. Lai nobalsotu nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase.

Vēlēšanu iecirknis Nīderlandē balsošanai būs atvērts 17.septembrī no pulksten 7.00 līdz pulksten 20.00 pēc vietējā laika Latvijas vēstniecības telpās, Balistraat 88, 2585 XX Den Haag. Lūdzu ņemiet vērā, ka ārvalstīs vēlētāji varēs balsot par Rīgas apgabala sarakstiem.

Detalizētākā informācija par 11.Saeimas vēlēšanām, kandidātu sarakstiem un politisko partiju programmām pieejama arī Centrālās Vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv .

Informāciju par palsošanas kārtību un citus jautājumus Jūs varat uzzināt arī zvanot pa tālruni +31 (0) 70 306 5000 vai ierodoties personīgi 12., 15., un 16.septembrī no pulksten 13.00 līdz pulksten 15.00. Pirms vēlēšanu dienas iecirknī Jūs varat saņemt tikai informāciju par vēlēšanām, balsot šajos datumos nebūs iespējams.

Lūdzu pārsūtiet šo informāciju arī citiem interesentiem!

Ar cieņu,

Latvijas vēstniecība Nīderlandē

P.S. Lūdzu ņemiet vērā, ka vēstniecība šajā dienā būs atvērta tikai kā vēlēšanu iecirknis un konsulārie pakalpojumi šajā dienā netiks sniegti.

Skoliņas „Saulīte” jaunais mācību gads

Cienījamie Nīderlandē dzīvojošie tautieši, bērni un vecāki,

Nīderlandes-Latvijas biedrības skoliņa „Saulīte” ielūdz Jūs uz jaunā mācību gada pirmo nodarbību.

Kad: 2011. gada 25. septembrī

Laiks: 12:00 līdz 15:00

Adrese: Brede Buurtschool De Krullevaar

Tinaarlostraat 78 (netālu no Winkelcentrum Leyweg)

2545 RD Den Haag

Maksa: 1 bērns = 5 eiro, 2 bērni = 7.50 eiro

Nodarbības notiks Lokaal BO.6 – ieeja no Bentelostraat 313 (no sētas puses).

Nodarbības paredzētas katra mēneša trešajā svētdienā.

Tuvāka informācija: melita.hartgers@upcmail.nl

Uz redzēšanos 25. septembrī!

Cieņā,

Melita Hartgers RumbergaInformācija par Pļaujas svētku dievkalpojumiem

Kārtējais Rīgas Evaņģēliskās draudzes dievkalpojums, notiks Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, svētdien, 18. septembrī, plkst. 15.00, Kalpos draudzes mācītājs Klāvs Bērziņš. Notiks arī svētdienas skolas mācības. Pēc dievkalpojuma šoreiz netiksimies pie kafijas galda.

Rīgas Evaņģēliskās draudzes Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu, notiks Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, svētdien, 16. oktobrī, plkst. 15.00, Kalpos draudzes mācītājs Klāvs Bērziņš. Notiks arī svētdienas skola. Pēc dievkalpojuma kafijas galds ar līdzpaņemtiem groziņiem.

Vācijā:

Diseldorfas latviešu ev.-lut. draudzes Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu notiks, sestdien, 2011. gada 01. Oktobrī, pulksten 14:00, Stephanus- Kirche, (Kriptā). Wiesdorfer Str.21, Düsseldorf- Wersten, kalpos prāv. Klāvs Bērziņš, pie ērģelēm Maija Giese. Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

Minsteres latviešu ev.- lut. draudzes Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu, notiks, 2011. gada, 02. oktobrī, pulksten 10:30, Svētā Jāņa kapella, Bergstrasse. Kalpos prāvests. K. Bērziņš

Nīderlandē:

Nīderlandes Latviešu evaņģēliski luteriskā draudzes Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu un kristībām, notiks 2011. gada 22. oktobrī, pulksten 14:00, Amsterdamas Vācu draudzes dievnamā J. J. Viottastraat 44, 1071 JT Amsterdam. Kalpos prāvests Klāvs Bērziņš. Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

Beļģijā:

Beļģijas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudzes Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu notiks 2011. gada 23. okt., pulksten 14:00, Zviedru draudzes baznīcā, Eglise Suédoise, Ave des Gaulois 35, BE-1040 Bruxelles (pie Merode metro, netālu no Cinquantenaire parka), kalpos Prāvests Klāvs Bērziņš un pie ērģelēm Dagnija Greiza. Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

« Older Entries