Monthly Archives: februari 2015

Programmā iespējamā misija pieteikušies 100 cilvēki

IESPEJAMAmisija

Iespējamā misija ir 2008. gadā izveidota izglītības programma, kas pastāv, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā. Mēs uzskatam, ka kvalitatīvas izglītības pamats ir labs skolotājs, tāpēc tā ik gadu piesaista darbam skolā labākos augstskolu absolventus un palīdz viņiem kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem. Programmas mērķis ir nodrošināt, lai katrs bērns Latvijā saņem kvalitatīvu izglītību, kas attīsta viņa spējas, kā arī motivāciju un prasmes mācīties mūža garumā, jo Latvijas sekmīgas attīstības pamats ir gudri, radoši un prasmīgi cilvēki. Īss video par Iespējamo misiju

Katru gadu ar vien vairāk programmā piesakās jaunieši, kuri dzīvojuši ārzemēs vai ieguvuši izglītību kādā no ārzemju augstskolām – viņi saredz dalību Iespējamā misijā kā iespēju, lai atgrieztos un ietekmētu izglītības jomu Latvijā, vienlaikus sekmējot personīgās karjeras izaugsmi. Informācija un dalībnieku stāsti par atgriešanos Latvijā mūsu mājas lapā http://piesakies.iespejamamisija.lv/?p=120

Pašlaik norit dalībnieku pieteikšanās jaunajam programmas iesaukumam līdz 3.martam. Šogad tiešāk un vairāk vēlamies uzrunāt tos Latvijas jauniešus, kas pašlaik studē, studējuši ārzemju augstskolās vai strādā ārpus Latvijas.

Vairāk info pielikumā un sazinoties ar:

Ievu Grudzinsku

IESPĒJAMĀ MISIJA

Dalībnieku piesaistes koordinatore

+371 28450224

Laiks tavām zināšanām doties misijā

Pieņem izaicinājumu – kļūsti par skolotāju! Piesakies līdz 3. martam!

piesakies.iespejamamisija.lv