Par biedrību

Nīderlandes – Latvijas biedrību “Latvija” Amsterdamā nodibināja latvieši, kas, entuziasma pilni, vēlējās saliedēt Nīderlandē dzīvojošos tautiešus. Biedrība tika reģistrēta Amsterdamā, 2003. gada 29. septembrī kā bezpeļņas sabiedriskā organizācija.

Nīderlandes – Latvijas biedrībai “Latvija”  ir vienmēr bijis un arī būs svarīgi pulcināt kopā latviešus un Latvijas interesentus. Biedrība dod iespēju tikties, sarunāties latviešu valodā, kopā atzīmēt svarīgus notikumus un gadskārtas, piemēram: Jāņus, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Ziemassvētkus un daudzus citus notikumus un svētkus. Mēs ticam, ka tiem latviešiem, kas dzīvo Nīderlandē,  ir svarīgi saglabāt savu identitāti. Tāpēc Nīderlandes – Latvijas biedrība “Latvija” ar saviem darbiem un centieniem veicinās latviešus cienīt savu tautu, kultūru un valodu, kas dos lielu izpratni par citām tautībām, starp kurām mēs  šodien dzīvojam.

Biedrības mērķi ir:

  • Saglabāt latviešu valodu un kultūras vērtības.
  • Organizēt nacionālo svētku un atceru dienu pasākumus, lai  veicinātu latviešu tradīciju saglabāšanu.
  • Stiprināt kultūras  saites  starp Nīderlandi un Latviju. 
  • Izveidot un uzturēt informācijas punktu, kas būs pieejams visiem latviešiem, kuri dzīvo, strādā vai mācās Nīderlandē.
  • Veicināt dažādus Nīderlandes – Latvijas kopējos projektus, to izstrādi un realizēšanu.

Biedrība organizē nacionālo svētku un atceres dienu pasākumus, sadarbojas ar latviešu organizācijām pasaulē un Latvijā, Nīderlandes un Latvijas valsts institūcijām un pašvaldībām.

Šobrīd Nīderlandes – Latvijas biedrībā “Latvija”ir 45 biedri, tostarp valde šādā sastāvā:

Lai iestātos Nīderlandes – Latvijas biedrībā “Latvija”, ir jāaizpilda pieteikšanās anketa, kuru var saņemt, sazinoties ar biedrības priekšsēdētājai. Biedru maksa ir 20 EUR gadā. Pieteikties: melita.hartgers@upcmail.nl