Over de vereniging

De Nederlands-Letse vereniging “Latvija” is op 29 september 2003 opgericht in Amsterdam met als doel een platform te zijn voor Letten in Nederland en Nederlanders die zich voor Letland interesseren.

De vereniging zet zich in voor het in stand houden van de Letse taal, cultuur en tradities. Het versterken van culturele banden tussen Nederland en Letland speelt daarbij een belangrijke rol. De vereniging is een steunpunt voor Letten die in Nederland wonen, werken of studeren, maar ook een informatiepunt voor een ieder die zich voor Letland interesseert. De vereniging werkt nauw samen met overheidsinstellingen van Letland en internationale organisaties.

De vereniging organiseert ieder jaar,  in bijzijn van de ambassadeur van Letland, de viering van de onafhankelijkheidsdag van Letland. Tevens worden er bijeenkomsten georganiseerd rondom Kerst en de viering van het midzomernachtfeest.

Voor kinderen die graag Lets spreken en meer over de taal en cultuur willen leren is het mogelijk om één keer in de maand op de zaterdag deel te nemen aan het Letse schooltje.

De vereniging telt 45 leden en heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende personen:

Het lidmaatschap bedraagt 20 euro per persoon per jaar. U kunt lid worden door een e-mail te sturen naar: lidmaatschap@latvija.nl

Geef een reactie