Tag Archives: ELA

Nīderlandes – Latvijas biedrībās priekšsēdētaja Melita Rumberga & ELA tikās ar Ārlietu ministru Kristovski

Ārlietu ministrs Ģ. V. Kristovskis apspriež tālāko sadarbību ar ELA
[11.05.2011]
„Es izsaku jums pateicību par to darbu, ko darāt tautas un valsts interesēs,” 11.maijā, tiekoties ar Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāvjiem, uzsvēra ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis. Tikšanās dalībnieki pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar Latvijas vēstniecību ārvalstīs komunikāciju ar vietējo latviešu diasporu, pērn noslēgto Ārlietu ministrijas un PBLA sadarbības memorandu, ELA darbības virzieniem, kā arī valsts atbalsta iespējām latviešu skolām ārvalstīs. Ministrs ELA pārstāvjus informēja par likumprojekta par dubultpilsonību virzību Saeimā.

Sadarbība ar latviešu diasporām ārvalstīs ir viena no Ārlietu ministrijas prioritātēm, sarunā uzsvēra ārlietu ministrs. Balstoties uz noslēgto memorandu ar PBLA, Ārlietu ministrija kopīgi ar PBLA un citām valsts institūcijām izstrādās sadarbības stratēģisko plānu.

Sarunas laikā ELA uzsvēra nepieciešamību Latvijas vēstniecībām vairāk iesaistīties un līdzdarboties diasporu pasākumos, kur tas vēl nenotiek pietiekami aktīvi, informēja par plānotajiem pasākumiem Latvijas vēstures skaidrošanā, kā arī izteica vēlējumu par latviešu valodas apguves ārzemēs metodikas tuvināšanu un salīdzināmību ar Latvijas skolu prasībām.

Ārlietu ministrija un Latvijas diplomātiskas pārstāvniecības Eiropā sekmīgi sadarbojas gan kopīgi ar Latviešu valodas aģentūru un PBLA, gādājot mācību līdzekļus un grāmatas latviešu nedēļas nogales skoliņām, gan iespēju robežās izlīdzot ar telpām nodarbību un pasākumu organizēšanai.

ELA ir visdinamiskākā latviešu reģionālā organizācija, jo saistībā ar Latvijas iestāšanos ES, Eiropas valstīs dzīvo un strādā arvien vairāk latviešu. Pēdējo gadu laikā dažādās Eiropas valstīs izveidotas vismaz 12 jaunas latviešu biedrības (Īrijā, Šveicē, Somija, Dānija, Austrija un citur).

ELA darbības prioritātes ir Eiropā dzīvojošo Latvijas pilsoņu interešu pārstāvēšana Latvijas valdībā (dubultpilsonības jautājums, pilsoniskas līdzdalības veicināšana, latviskas izglītības pieejamība ārpus Latvijas, repatriācijas atvieglošana), latviešu diasporas organizāciju darbības stiprināšana un savstarpējās sadarbības veicināšana, piedāvājot informatīvu un materiālu atbalstu, kā arī latviešu kultūras un vēstures popularizēšana Eiropā.

Raksts internetā: http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/PazinojumiPresei/2011/maijs/11-2/

 

Preses kontaktiem:
Preses un informācijas nodaļa
Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga
Tālrunis: (371) 67016 272
Fakss: (371) 67222 335
E-pasts: media@mfa.gov.lv
Mājaslapa: http://www.am.gov.lv/
Fotogrāfijas: http://www.flickr.com/latvianmfa
Twitter: http://twitter.com/arlietas

Amsterdamā noslēgusies Eiropas Latviešu apvienības organizāciju gada sapulce

Amsterdamā noslēgusies Eiropas Latviešu apvienības organizāciju gada sapulce

4. un 5. septembrī Amsterdamā notika Eiropas Latviešu apvienības (ELA) biedru organizāciju sanāksme, uz kuru bija sabraukuši 13 delegāti no septiņām valstīm. Sanāksmes laikā tika izvērtēta latviešu organizāciju ārpus Latvijas darbība nacionāli politisko interešu, kultūras un izglītības jomās, kā arī nospraustas prioritātes turpmākai darbībai.

Eiropas valstīs turpina pieaugt no Latvijas izceļojošo latviešu skaits, tāpēc ELA izstrādās komunikācijas programmu, lai veicinātu tautiešu iesaistīšanos pastāvošajās latviešu kopienās un saikņu saglabāšanā ar Latviju.

ELA vēlas panākt, lai latvieši aktīvi piedalītos 10. Saeimas vēlēšanās. Tāpēc papildus PBLA atbalstītajai koncertu tūrei „Tava balss ir svarīga Latvijai!”, ELA biedru organizācijas īsteno virkni pasākumu vēlētāju mobilizācijai – Zviedrijā tiek publicēts neatkarīgs priekšvēlēšanu izdevums http://www.desmitnieks.lv/, ar ELA atbalstu sagatavoti izplatīšanai tematiski krekliņi „Ejam Balsot”, latviešu centros vēlētāji tiek aicināti uz politiskām debatēm. ELA jau vasarā aicināja Latvijas politiskās partijas izskaidrot savu skatījumu uz jautājumiem, kuri ir aktuāli latviešiem ārpus Latvijas: dubultpilsonības atjaunošana, izglītības programmas, repatriācijas aspekti, valdības sadarbība ar diasporas organizācijām. Lai atvieglotu ārvalstīs dzīvojošo latviešu piedalīšanos vēlēšanās, ELA skatījumā ir būtiski ieviest Vēlētāju reģistru arī Saeimas vēlēšanās un izveidot elektroniskās balsošanas sistēmu.

Kultūras jomā ELA nolēma finansiāli atbalstīt to biedru organizāciju projektus, kuri būs vērsti uz vairāku latviešu kopienu sadarbību.

Lai veicinātu latviešu valodas apguvi ārpus Latvijas, ELA aicinās Latvijas valdību nosūtīt mācībspēkus darbam skolās lielākajos latviešu centros. Vienlaicīgi ELA aicinās Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt sertificētu mācību metodiku valodas apguvei ārpus Latvijas. ELA ieskatā ministrijai ir jāsagatavo arī programma latviešu repatriantu bērnu integrācijai Latvijas skolās – nav pieņemami, ja latviešu valodas nepietiekamu zināšanu dēļ bērni ir spiesti uzsākt mācības zemāka vecuma klasēs.

ELA konstatēja, ka Eiropas valstīs 20. gadsimta vēstures izpratni joprojām lielā mērā ietekmē iesakņojušies stereotipi, kuri balstīti kolaboracionisma nosodījumā ar nacistisko Vāciju un PSRS „pozitīvo” ieguldījumu uzvarā. ELA sadarbībā PBLA un citu tautu Eiropas organizācijām izvērsīs plašāku kampaņu, lai veicinātu pilnīgāku izpratni par Latvijas situāciju 2. Pasaules karā.

ELA izsaka pateicību Latvijas vēstniecei Sanitai Pavļutai-Deslandes par apsveikumu un Nīderlandes-Latvijas biedrībai par sēdes organizēšanu!

Nākamā ELA sēde notiks 2011. gada 10. un 11. septembrī Parīzē.

Latvijas vēstniece Nīderlandē atklāj Eiropas Latviešu apvienības prezidija sēdi

No LR Ārlietu ministrijas mājas lapas: http://www.am.gov.lv/lv/Jaunumi/vestniecibu/2010/04-2/

Latvijas vēstniece atklāj Eiropas Latviešu apvienības prezidija sēdi

[04.09.2010]

4.septembrī Amsterdamā, Nīderlandē, norisinājās Eiropas Latviešu apvienības (ELA) paplašinātā prezidija sēde, kuras atklāšanā uzstājās Latvijas vēstniece Nīderlandes Karalistē Sanita Pavļuta – Deslandes. Uzrunājot klātesošos, vēstniece apsveica ELA pārstāvjus, kā arī izteica pateicību par apvienības biedru entuziasmu un ieguldījumu latvietības saglabāšanā. Vēstniece pauda pārliecību, ka ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem saites uzturēšana ar dzimteni ir ļoti būtiska kā vēstniecību, tā arī ELA darbā un izteica prieku par to, ka apvienība ir uzņēmības pilna šīs misijas veikšanā. Uzrunas laikā vēstniece akcentēja Eiropas Latviešu biedrību un ārvalstīs dzīvojošo latviešu bērnu svētdienas skolu nozīmi, raksturoja pašreizējo ekonomisko situāciju Latvijā, kā arī informēja par gatavošanos gaidāmajām Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanām.

ELA sēdē piedalās latviešu organizāciju pārstāvji no daudzām Eiropas valstīm un tajā paredzēta apvienības biedru organizāciju un prezidiju locekļu apstiprināšana, ELA prezidija priekšsēža, prezidija locekļu, izglītības un kultūras referentu un politiskā referenta vēlēšanas 2011. un 2012.gadiem, kā arī biedrību ziņojumu un dažādu saistīto jautājumu apskats.

Sēde norisinās divas dienas un turpināsies arī 5.septembrī. 

Preses kontaktiem:

Preses un informācijas nodaļa

Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga

Tālrunis: (371) 67016 272

Fakss: (371) 67222 335

E-pasts: media@mfa.gov.lv

Mājaslapa: www.am.gov.lv

Fotogrāfijas: http://www.flickr.com/latvianmfa