Tag Archives: Nederlands-Letse vereniging

Lets schooltje zoekt onderdak

Het schooltje voor Letse kinderen in Nederland van de Nederlands-Letse vereniging is op zoek naar een nieuwe ruimte voor volgend seizoen (september 2011).

De huidige ruimte komt helaas te vervallen en de vereniging is niet in de gelegenheid om commercieel ruimte te huren. Het schooltje vindt 1 x per maand plaats op de zaterdag van 12.00-15.00 uur. Bent u of kent u iemand die in de buurt van Den Haag ruimte ter beschikking wil stellen, neem dan contact op met melita.hartgers@upcmail.nl

De lessen van het schooltje vinden plaats in bijzijn van de ouders. Het schooltje beschikt zelf over tekenmateriaal, boeken, etc.

Uw hulp zal zeer worden gewaardeerd!