Vredesconcert in de stad van vrede en recht

VredesconcertVoor het eerst in Nederland wordt de cantate van Lucija Garuta en Andrejs Eglitis “God, Uw aarde brandt!” uitgevoerd!

Op zondagmiddag 31 januari a.s. vindt een Vredesconcert plaats in de St. Jacobuskerk te Den Haag. Voor het eerst in Nederland zal de cantate van L.Garuta ‘God, Uw aarde brandt!’ worden uitgevoerd. De wereldberoemde Letse organist A.Kalejs en de solisten I.Petersons (tenor) en A.Polakovs (bariton) zullen zich samen met de Letse koren uit België, Luxembourg en Nederland o.l.v. dirigent Vita Timermane-Moora verenigen in een gezamenlijk gebed voor vrede.

Geschreven in 1943 voor tenor, bariton, koor en orgel, diende de cantate als een artistieke getuigenis van een tragisch tijdperk van oorlogen. Onder de Sovjets werd de cantate verboden, alleen een paar fragmenten en het Onze Vader gebed – dat een onderdeel van de compositie is – werden uitgevoerd buiten de gebieden achter het IJzeren Gordijn. Pas na de val van de Sovjet Unie kan de cantate weer op Letse bodem klinken. Ze werd triomfantelijk ontvangen tijdens de zogenaamde ‘Zingende Revolutie’ van de late jaren 1980. Sindsdien is de cantate een symbool geworden van de geestelijke kracht, uithoudingsvermogen en eenheid van het volk. In de 21ste eeuw wordt de kracht van de compositie ook buiten Letland opgemerkt en door buitenlandse artiesten o.a. in Japan en Duitsland uitgevoerd.

De cantate is een gebed vol wanhoop en hoop, tegen de oorlog en vóór de vrede. Daar weerklinkt het nog steeds actuele thema dat alle volken van de wereld die naar vrede streven verenigt. Het is een meesterwerk dat behoort tot een van de meest indrukwekkende requiems ter wereld – een monument voor vrede en vrijheid, voor alle landen, alle mensen, voor iedereen.

Het Vredeconcert wordt georganiseerd door Stichting Lets Centrum voor Kunst en Cultuur, de St. Jacobuskerk en de Haagse gemeenschap van Kerken, gesteund door de Ambassade van Letland in Nederland.”